Credit Score 3 अंकांची एक संख्या असते जी कोणत्याही एखाद्या व्यक्तीची loan घेण्याची पात्रता दर्शवते

ज्या ठिकाणी western country ने आपल्यासाठी एक Credit Monitoring System सन 1950 मध्ये devlope केले गेले होते

त्याठिकाणी भारतामध्ये CIBIL ला पहिल्यांदा येता Credit rating agencyच्या सहाय्याने देशामध्ये सन 2000 मध्ये सुरु केले होते.

आणि सध्याच्या घडीला CIBIL ने खूप मोठा प्रवास केलेला आहे आणि भारताला एक Financial literate nation बनवणे मध्ये याचा खूप मोठे योगदान आहे.

एक credit rationg model संपूर्ण financial market ला जास्तीत जास्त transperant consistance आणि regulated बनवण्यास मदत करते

या सर्वांसोबत Financial Institution यांमध्ये awarness पसरवण्याचे कार्यकर्ते यामुळे व्यवस्थित पणे आपण risk manage करू शकतो

त्या ठिकाणी बघितले गेले तर CIBIL सुद्धा आपल्या database ला आणि technology ला वारंवार update करत आलेला आहे.

CIBIL Score,Credit Score म्हणजे काय

White Dotted Arrow